Nyhet!

Nyheter

Vi har den glädjande nyheten att berätta att Tranfoten AB:s ägare Petter Håkanson och Jens Håkanson
fr.o.m. 4 januari 2021 förvärvat Telgelego AB i Södertälje.

Telgelego blir systerbolag till Tranfoten och bolaget kommer drivas vidare i samma anda som
tidigare ägare.

Tranfoten AB och Telgelego AB har idag likvärdig verksamhet. Företagen kompletterar varandra och
vårt mål är att uppfylla våra befintliga- och nya kunders behov ännu bättre.

Visionen om en konkurrenskraftigare verksamhet för våra kunder och samarbetspartner sätter våra
delmål på vägen.


För mer info kontakta oss gärna!
www.tranfoten.se       www.telgelego.se